PETER REUTERBERG

Måleri & Skulptur

×

Om / About

selfportrait

Jag är uppväxt vid Sollums Kvarn i Hjärtum, Bohusläns inland. Efter konst och designstudier i Göteborg bor jag nu på Koön vid Marstrand i en miljö som är väldigt inspirerande Hela mitt liv har jag tecknat, målat och skulpterat. Akvarell är det medium som fascinerar mig allra mest. Akvarell låter sig inte bemästras. Pigmenten har en inneboende kraft som släpps lös med vattnet och som måste få komma till tals. I mina målningar förekommer ofta människor i samspel med naturen. Att måla akvarell förstärker på något sätt mina intryck och erfarenheter.

I grew up in Hjärtum in the inlands of Bohuslän. After art and design studies in Gothenburg I now live in Marstrand in an environment that is very inspirational. All my life I have drawn, painted and sculpted . Watercolor is the medium that fascinates me the most. Watercolors will not be mastered. The pigments have an inherent power that is released with water and that must be heard. In my paintings there are often people interacting with nature. Painting watercolor amplifies somehow my impressions and experiences.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.